Linh tinh videos, tất cả những điều xảy ra quanh ta và trên thế giới: | Page 521 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Linh tinh videos, tất cả những điều xảy ra quanh ta và trên thế giới:

thuyanbui

Rìu Chiến Vàng

Câu lạc bộ tình người rời trụ sở chính | VTV TSTC​


Như vậy thì đến giờ CLB này hết tình người rồi nên trả nhà (trụ sở) để chuyển phạm vi và phương cách hoạt động khác.

Ở nhà tôi thường có tổ ong ruồi là tổ trên các cây kiểng, muốn đuổi chúng bằng nhiều cách như hun khói, phá ổ thì chỉ sau nữa ngày đâu lại vào đấy mà có khi còn lớn hơn trước, cuối cùng có người chỉ là phải phá ổ làm sao bắt được con ong chúa mà ng đi thì chúng tự khắc bay đi hết mà quả thật làm như vậy rất hiệu quả.
 

thuyanbui

Rìu Chiến Vàng

Không cho người khuyết tật lên xe, còn quát - 'Tôi không đỡ được'​


Và cũng không có quy định nào buộc nhà xe phải đỡ, chuyên chở người khuyết tật cả, nhưng điều đáng nói là Tình người ở đây không được xem trọng, nhất là với những người khuyết tật, người già, trẻ em, phụ nữ mang thai. Hồi nhỏ chắc các người này (tài xế, kiểm soát vé) không được đi học.
 

thuyanbui

Rìu Chiến Vàng

Cô gái bọc răng sứ khiến hàm răng mủn đến nỗi sờ là gãy​


Cần thì nên mà không cần thì không nên. Muốn đẹp bao giờ cũng phải có giá của nó. Mà bây giờ cho đến có lẽ lâu lắm mọi người ra đường thường có khẩn trang để làm đẹp rồi thì không nên bọc răng sứ làm gì cho lãng phí đôi khi dẫn đến lãng nhắt.
{EMO_020}
 
Top