LG tham vọng dẫn đầu về màn hình máy tính cao cấp | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

LG tham vọng dẫn đầu về màn hình máy tính cao cấp

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Nhà sản xuất Hàn Quốc LG đầu tư mạnh vào dòng sản phẩm màn hình cao cấp Ultra series có chất lượng hình ảnh cao, thiết kế đẹp, hướng đến mục tiêu dẫn đầu phân khúc này.

Continue reading...
 


Top