Lenovo kiện Phó chủ tịch Xiaomi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Lenovo kiện Phó chủ tịch Xiaomi

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Chang Cheng, Phó chủ tịch Xiaomi bị hãng điện tử Lenovo kiện vì vi phạm luật cạnh tranh lành mạnh. Ông có thể phải rời ghế lãnh đạo tập đoàn.

Continue reading...
 


Top