Laptop HP Zbook cho nhu cầu đồ hoạ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Laptop HP Zbook cho nhu cầu đồ hoạ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
HP ZBook Firefly 14 G7 thiết kế hiện đại trong bộ vỏ kim loại, có nhiều tuỳ chọn cấu hình, đáp ứng nhu cầu xử lý đồ hoạt, dựng phim.

Continue reading...
 


Top