Lần đầu quan sát sét dị hình trên sao Mộc | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Lần đầu quan sát sét dị hình trên sao Mộc

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà khoa học nghiên cứu ảnh chụp từ tàu vũ trụ Juno của NASA và phát hiện những chớp sáng giống sét dị hình trên khí quyển sao Mộc.

Continue reading...
 


Top