Lần đầu bắt gặp rái cá săn cá mập | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Lần đầu bắt gặp rái cá săn cá mập

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Những người đi biển ở California vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng một con rái cá trưởng thành tấn công cá mập sừng dài gần một mét.

Continue reading...
 
Top