Làm thế nào để nhận biết sạt lở đất, đá? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Làm thế nào để nhận biết sạt lở đất, đá?

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Nhiều vụ sạt lở diễn ra rất bất ngờ với tốc độ lớn. Làm thế nào để nhận biết nguy cơ trượt lở các khối đất đá này? (Thanh)

Continue reading...
 


Top