Làm thế nào để biết máy tính nó share theo tên hay địa chỉ IP | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Làm thế nào để biết máy tính nó share theo tên hay địa chỉ IP

Huong1992

Búa Gỗ
Em chào mọi người!

Em có vấn đề nhờ mọi người hỗ trợ.

Khi em cài scan máy in hay máy photo.

Khi cài theo tên \\Device name\folder chứa file scan thì được, lúc không được.
nhưng khi cài theo địa chỉ ip máy tính thì được.
\\Địa chỉ ip máy tính\folder chứa file scan.

Mọi người có cách nào nhận biết là máy tính đó share theo tên hay địa chỉ ip chỉ cho em với.

Em cảm ơn mọi người nhiều!
 

malemkhoang

Rìu Chiến
Đừng hỏi tôi làm thế náo. Tôi cho rằng các máy trong mạng LAN của bạn không cùng Group (GROUPNAME). Do đó, máy không cùng Group thì chỉ nhận theo IP, còn máy cùng Group thì nhận cả 2. Thiết lập Group Name bạn tra Google nhé.​
 
Sửa lần cuối:

Huong1992

Búa Gỗ
Đừng hỏi tôi làm thế náo. Tôi cho rằng các máy trong mạng LAN của bạn không cùng Group (GROUPNAME). Do đó, máy không cùng Group thì chỉ nhận theo IP, còn máy cùng Group thì nhận cả 2. Thiết lập Group Name bạn tra Google nhé.​
Em cảm ơn anh đã hỗ trợ.
Có gì em không hiểu có gì nhờ Anh hỗ trợ.
 


Top