Ký sinh trùng cổ đại biến khủng long thành xác sống | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Ký sinh trùng cổ đại biến khủng long thành xác sống

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Một nhóm nhà cổ sinh vật học sử dụng chụp cắt lớp và lấy mẫu mô để tìm hiểu mầm bệnh trong máu của một con thằn lằn hộ pháp nhiễm ký sinh trùng.

Continue reading...
 
Top