Phần mềm khác - Korf Hydraulics v3.5 Full - Tính toán áp suất đường ống | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Phần mềm khác Korf Hydraulics v3.5 Full - Tính toán áp suất đường ống

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Korf Hydrainics là một ứng dụng phần mềm để tính toán tốc độ dòng chảy và áp suất trong đường ống và mạng lưới đường ống. Giao diện thân thiện và đơn giản, và nó tập trung vào sự dễ dàng hoạt động của chương trình. Với phần mềm linh hoạt này, bạn có thể dễ dàng tính toán các loại tính toán khác nhau cho tốc độ dòng chảy trong các phần khác nhau của mạng lưới đường ống và cường độ của áp lực, v.v. Không quan trọng nó là một ống đơn giản hay một bộ ống phức tạp được lồng vào nhau với nhiều hình dạng và kiến trúc khác nhau. Tất cả các loại tính toán có thể được thực hiện trong các mạng đơn giản cũng dễ dàng có sẵn trong các mạng phức tạp. Chương trình này đã được sử dụng bởi các công ty kỹ thuật khác nhau ở các quốc gia khác nhau, do đó chứng minh tính hiệu quả của nó trong thực tế.Các tính năng của Korf Hydraulics
  • Giao diện nâng cao nhưng đơn giản
  • Khả năng báo cáo đầy đủ các phần khác nhau của dự án
  • Sử dụng các cơ sở dữ liệu khác nhau cho các ống khác nhau, bao gồm cả các ống không hình trụ
  • Khả năng tự động xác định kích thước phù hợp của đường ống và ngăn chặn việc sử dụng đường ống có kích thước không phù hợp
  • Khả năng thực hiện tính toán flash hai và ba pha
  • Khả năng sử dụng dữ liệu Hysys và Aspe để tính toán flash
  • Có thể hiển thị các kết nối dựa trên Le / D, Crane K hoặc Hooper 2-K
  • Khả năng tính toán tản nhiệt của đường ống với ước tính khá chính xác
  • Các công cụ để tính toán nhanh chóng các đường ống, lỗ và cổng đầu vào và đầu ra, van điều khiển và van an toàn.
Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.


Cách tải:Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 
Sửa lần cuối:

CNHIEP

Gà con
Xin lại link chủ shop ơi
 


Top