Khu nhà cổ 10.000 tấn nằm trên đầm lầy | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Khu nhà cổ 10.000 tấn nằm trên đầm lầy

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Người xưa tận dụng đặc tính của gỗ tùng càng ngâm trong nước càng chắc nên đã dùng gỗ này dựng móng nhà cổ An Trinh, bền hơn 100 năm nay.

Continue reading...
 


Top