Không nóng vội để có nhân lực chất lượng cao về AI | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Không nóng vội để có nhân lực chất lượng cao về AI

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Theo các chuyên gia, dù nhu cầu tìm kiếm nhân tài làm AI của doanh nghiệp hiện rất cao nhưng đào tạo nóng, rất có thể tạo ra... "sản phẩm lỗi".

Continue reading...
 
Top