Nhờ tư vấn - Không kết nối từ Vsphere Client vào ESXi? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nhờ tư vấn Không kết nối từ Vsphere Client vào ESXi?

Dear các anh !
Mình mới cài con ESXi đã thành công và đã đăng nhập thành công trên Web bằng địa chỉ IP. Nhưng khi kết nối từ Vsphere vào ESXi thì không được.các anh hỗ trợ giúp.
1.PNG
2.PNG
 


Bài Viết Mới

Top