Không gian song song - Nhiều tài khoản & Hai mặt | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Không gian song song - Nhiều tài khoản & Hai mặt

dengerx

Gà con
Sao chép và chạy đồng thời nhiều tài khoản của cùng một ứng dụng, đồng thời sử dụng các chủ đề để tạo phong cách cho không gian độc đáo của bạn.

★ Đăng nhập cùng lúc nhiều tài khoản ứng dụng mạng xã hội hoặc ứng dụng trò chơi trên một thiết bị
• Cân bằng giữa cuộc sống và công việc của người dùng một cách dễ dàng.
• Nhân đôi trải nghiệm chơi trò chơi trực tuyến của người dùng và vui hơn.
• Hầu hết tất cả các ứng dụng đều được hỗ trợ cho tài khoản thứ hai trong Parallel Space. Dữ liệu từ cả hai tài khoản sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau.

★ Bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, làm cho ứng dụng ẩn trên thiết bị thông qua Cài đặt ẩn danh
• Ẩn các ứng dụng bí mật của người dùng mà không lo lắng về những con mắt tò mò bằng cách chỉ giữ các ứng dụng trong không gian bí mật.
• Bảo vệ quyền riêng tư của người dùng bằng khóa bảo mật.
1.jpg
3.jpgLink tải:
Google drive

Download now
 
Top