Khai quật mộ nhà thơ nổi tiếng thời Hy Lạp | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Khai quật mộ nhà thơ nổi tiếng thời Hy Lạp

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà khảo cổ học đang khai quật ngôi mộ tưởng niệm nhà thơ và nhà thiên văn học người Hy Lạp Aratus tại thành phố cổ đại Soli Pompeipolis.

Continue reading...
 


Top