Khai quật kho báu hơn 6.000 đồng xu bạc - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Khai quật kho báu hơn 6.000 đồng xu bạc

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà khảo cổ phát hiện kho báu đồng xu khi tiến hành khai quật tại vùng thôn quê gần làng Újlengyel nhờ sử dụng máy dò kim loại.

Continue reading...
 
Top