Khai quật 4.500 hài cốt người hồi giáo 1.000 năm tuổi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Khai quật 4.500 hài cốt người hồi giáo 1.000 năm tuổi

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà khảo cổ tìm thấy một số lượng lớn ngôi mộ và hài cốt bên trong nghĩa trang Hồi giáo cổ đại ở phía đông bắc Tây Ban Nha.

Continue reading...
 
Top