Key Kaspersky KAV - KIS - KTS 90 Days OEM TRIAL KEYS | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Key Kaspersky KAV - KIS - KTS 90 Days OEM TRIAL KEYS

phamvantruc

VNZoom
Thành viên BQT
Bản cần nhấn 'Like' trước khi bạn có thể xem các dữ liệu ẩn chứa ở đây (F5 nếu chưa thấy nội dung)

[/LIKES]

KEY THỬ NGHIỆM OEM KASPERSY TRONG HỆ THỐNG CỦA BẠN TRƯỚC KHI ÁP DỤNG CÁC KHÓA THỬ SAU.
TRIAL RESET IS REQUIRED FOR ALREADY ACTIVATED/EXPIRED INSTALLATION OF KASPERSY IN YOUR SYSTEM BEFORE APPLIED THE FOLLOWING TRIAL KEYS.

KASPERSKY PRODUCTS NAMESUPPORTED VERSIONSTRIAL KEYS VALIDITYTRIAL KEY
KASPERSKY INTERNET SECURITY2014 - 202191 DAYS4CH4C-PPFDT-NFK4B-45R69
KASPERSKY INTERNET SECURITY + ANDROID2016 - 2018 - **45 DAYSJAPXZ-9G9EJ-CSUV2-7YQUS
KASPERSKY INTERNET SECURITY + ANDROID2014 - 2018 - **60 DAYSXZBB7-UZFBN-E8GAD-9GZUF
KASPERSKY INTERNET SECURITY2016 - 2018 - **40 DAYSEBGA8-9F8DN-U4PSA-3S6A8
KASPERSKY TOTAL SECURITY2015 - 2020 - **90 DAYSB3DFM-Q3KGA-UP7WG-X5SQ6


Trial license for KTS 15 - KTS 20 + Android for 92 days
Activate via proxy United Arab Emirates (UAE) http://spys.one/proxys/AE/
GRZP3-8E74P-D5GU7-5M523


 
Sửa lần cuối:

mr512

Gà con
proxy nước nào vây ạ. e cài bản tiếng việt nó báo mã kích hoạt ko hợp lệ cho khu vực này ạ
 

phamvantruc

VNZoom
Thành viên BQT
KEY THỬ NGHIỆM OEM KASPERSY TRONG HỆ THỐNG CỦA BẠN TRƯỚC KHI ÁP DỤNG CÁC KHÓA THỬ SAU.
TRIAL RESET IS REQUIRED FOR ALREADY ACTIVATED/EXPIRED INSTALLATION OF KASPERSY IN YOUR SYSTEM BEFORE APPLIED THE FOLLOWING TRIAL KEYS.

KASPERSKY PRODUCTS NAMESUPPORTED VERSIONSTRIAL KEYS VALIDITYTRIAL KEY
KASPERSKY INTERNET SECURITY2014 - 202191 DAYS4CH4C-PPFDT-NFK4B-45R69
KASPERSKY INTERNET SECURITY + ANDROID2016 - 2018 - **45 DAYSJAPXZ-9G9EJ-CSUV2-7YQUS
KASPERSKY INTERNET SECURITY + ANDROID2014 - 2018 - **60 DAYSXZBB7-UZFBN-E8GAD-9GZUF
KASPERSKY INTERNET SECURITY2016 - 2018 - **40 DAYSEBGA8-9F8DN-U4PSA-3S6A8
KASPERSKY TOTAL SECURITY2015 - 2020 - **90 DAYSB3DFM-Q3KGA-UP7WG-X5SQ6
Kaspersky 91 Days OEM Trial Keys: ================================================================ KIS 91 Days OEM Trial Keys: 4CH4C-PPFDT-NFK4B-45R69 (91-day trial activation code for KIS 2014 to KIS 2020) ---------------------------------------------------------------- Kaspersky Internet Security 2016-2018 45 Days OEM Trial Key [No Proxies]: JAPXZ-9G9EJ-CSUV2-7YQUS (KIS 2013, KIS 2019 + KIS android) ---------------------------------------------------------------- Kaspersky Internet Security 2014-2018 60 Days OEM Trial Key + Kaspersky Android: XZBB7-UZFBN-E8GAD-9GZUF ================================================================ Kaspersky Internet Security 2016-2018 45 Days OEM Trial Key [No Proxies]: JAPXZ-9G9EJ-CSUV2-7YQUS (KIS 2013, KIS 2019 + KIS android) Kaspersky Internet Security 2016-2018 40 Days OEM Trial Key [No Proxies]: EBGA8-9F8DN-U4PSA-3S6A8 ================================================================ Kaspersky Total Security KTS 15 - KTS 19, KTS 20 - 90 Days OEM Trial Key + Kaspersky Android: B3DFM-Q3KGA-UP7WG-X5SQ6
 

s2kaka

Búa Gỗ Đôi
KEY THỬ NGHIỆM OEM KASPERSY TRONG HỆ THỐNG CỦA BẠN TRƯỚC KHI ÁP DỤNG CÁC KHÓA THỬ SAU.
TRIAL RESET IS REQUIRED FOR ALREADY ACTIVATED/EXPIRED INSTALLATION OF KASPERSY IN YOUR SYSTEM BEFORE APPLIED THE FOLLOWING TRIAL KEYS.

KASPERSKY PRODUCTS NAMESUPPORTED VERSIONSTRIAL KEYS VALIDITYTRIAL KEY
KASPERSKY INTERNET SECURITY2014 - 202191 DAYS4CH4C-PPFDT-NFK4B-45R69
KASPERSKY INTERNET SECURITY + ANDROID2016 - 2018 - **45 DAYSJAPXZ-9G9EJ-CSUV2-7YQUS
KASPERSKY INTERNET SECURITY + ANDROID2014 - 2018 - **60 DAYSXZBB7-UZFBN-E8GAD-9GZUF
KASPERSKY INTERNET SECURITY2016 - 2018 - **40 DAYSEBGA8-9F8DN-U4PSA-3S6A8
KASPERSKY TOTAL SECURITY2015 - 2020 - **90 DAYSB3DFM-Q3KGA-UP7WG-X5SQ6
only 5 days left
 

Zorik

Rìu Chiến Chấm
Tài khoản bị khóa
Trial license for KTS 15 - KTS 20 + Android for 92 days
Activate via proxy United Arab Emirates (UAE) http://spys.one/proxys/AE/
 

hongquang91

Búa Gỗ Đôi
Bản cần nhấn 'Like' trước khi bạn có thể xem các dữ liệu ẩn chứa ở đây (F5 nếu chưa thấy nội dung)

[/LIKES]


KEY THỬ NGHIỆM OEM KASPERSY TRONG HỆ THỐNG CỦA BẠN TRƯỚC KHI ÁP DỤNG CÁC KHÓA THỬ SAU.
TRIAL RESET IS REQUIRED FOR ALREADY ACTIVATED/EXPIRED INSTALLATION OF KASPERSY IN YOUR SYSTEM BEFORE APPLIED THE FOLLOWING TRIAL KEYS.

KASPERSKY PRODUCTS NAMESUPPORTED VERSIONSTRIAL KEYS VALIDITYTRIAL KEY
KASPERSKY INTERNET SECURITY2014 - 202191 DAYS4CH4C-PPFDT-NFK4B-45R69
KASPERSKY INTERNET SECURITY + ANDROID2016 - 2018 - **45 DAYSJAPXZ-9G9EJ-CSUV2-7YQUS
KASPERSKY INTERNET SECURITY + ANDROID2014 - 2018 - **60 DAYSXZBB7-UZFBN-E8GAD-9GZUF
KASPERSKY INTERNET SECURITY2016 - 2018 - **40 DAYSEBGA8-9F8DN-U4PSA-3S6A8
KASPERSKY TOTAL SECURITY2015 - 2020 - **90 DAYSB3DFM-Q3KGA-UP7WG-X5SQ6
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Trial license for KTS 15 - KTS 20 + Android for 92 days
Activate via proxy United Arab Emirates (UAE) http://spys.one/proxys/AE/
GRZP3-8E74P-D5GU7-5M523

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***
cảm ơn bác
 

HungBoss

Búa Gỗ Đôi
Bản cần nhấn 'Like' trước khi bạn có thể xem các dữ liệu ẩn chứa ở đây (F5 nếu chưa thấy nội dung)

[/LIKES]


KEY THỬ NGHIỆM OEM KASPERSY TRONG HỆ THỐNG CỦA BẠN TRƯỚC KHI ÁP DỤNG CÁC KHÓA THỬ SAU.
TRIAL RESET IS REQUIRED FOR ALREADY ACTIVATED/EXPIRED INSTALLATION OF KASPERSY IN YOUR SYSTEM BEFORE APPLIED THE FOLLOWING TRIAL KEYS.

KASPERSKY PRODUCTS NAMESUPPORTED VERSIONSTRIAL KEYS VALIDITYTRIAL KEY
KASPERSKY INTERNET SECURITY2014 - 202191 DAYS4CH4C-PPFDT-NFK4B-45R69
KASPERSKY INTERNET SECURITY + ANDROID2016 - 2018 - **45 DAYSJAPXZ-9G9EJ-CSUV2-7YQUS
KASPERSKY INTERNET SECURITY + ANDROID2014 - 2018 - **60 DAYSXZBB7-UZFBN-E8GAD-9GZUF
KASPERSKY INTERNET SECURITY2016 - 2018 - **40 DAYSEBGA8-9F8DN-U4PSA-3S6A8
KASPERSKY TOTAL SECURITY2015 - 2020 - **90 DAYSB3DFM-Q3KGA-UP7WG-X5SQ6
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Trial license for KTS 15 - KTS 20 + Android for 92 days
Activate via proxy United Arab Emirates (UAE) http://spys.one/proxys/AE/
GRZP3-8E74P-D5GU7-5M523

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Die hết rồi
 

HungBoss

Búa Gỗ Đôi
Bản cần nhấn 'Like' trước khi bạn có thể xem các dữ liệu ẩn chứa ở đây (F5 nếu chưa thấy nội dung)

[/LIKES]


KEY THỬ NGHIỆM OEM KASPERSY TRONG HỆ THỐNG CỦA BẠN TRƯỚC KHI ÁP DỤNG CÁC KHÓA THỬ SAU.
TRIAL RESET IS REQUIRED FOR ALREADY ACTIVATED/EXPIRED INSTALLATION OF KASPERSY IN YOUR SYSTEM BEFORE APPLIED THE FOLLOWING TRIAL KEYS.

KASPERSKY PRODUCTS NAMESUPPORTED VERSIONSTRIAL KEYS VALIDITYTRIAL KEY
KASPERSKY INTERNET SECURITY2014 - 202191 DAYS4CH4C-PPFDT-NFK4B-45R69
KASPERSKY INTERNET SECURITY + ANDROID2016 - 2018 - **45 DAYSJAPXZ-9G9EJ-CSUV2-7YQUS
KASPERSKY INTERNET SECURITY + ANDROID2014 - 2018 - **60 DAYSXZBB7-UZFBN-E8GAD-9GZUF
KASPERSKY INTERNET SECURITY2016 - 2018 - **40 DAYSEBGA8-9F8DN-U4PSA-3S6A8
KASPERSKY TOTAL SECURITY2015 - 2020 - **90 DAYSB3DFM-Q3KGA-UP7WG-X5SQ6
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Trial license for KTS 15 - KTS 20 + Android for 92 days
Activate via proxy United Arab Emirates (UAE) http://spys.one/proxys/AE/
GRZP3-8E74P-D5GU7-5M523

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Còn update không bạn
 

TuVinh

Búa Gỗ
cam
Bản cần nhấn 'Like' trước khi bạn có thể xem các dữ liệu ẩn chứa ở đây (F5 nếu chưa thấy nội dung)

[/LIKES]


KEY THỬ NGHIỆM OEM KASPERSY TRONG HỆ THỐNG CỦA BẠN TRƯỚC KHI ÁP DỤNG CÁC KHÓA THỬ SAU.
TRIAL RESET IS REQUIRED FOR ALREADY ACTIVATED/EXPIRED INSTALLATION OF KASPERSY IN YOUR SYSTEM BEFORE APPLIED THE FOLLOWING TRIAL KEYS.

KASPERSKY PRODUCTS NAMESUPPORTED VERSIONSTRIAL KEYS VALIDITYTRIAL KEY
KASPERSKY INTERNET SECURITY2014 - 202191 DAYS4CH4C-PPFDT-NFK4B-45R69
KASPERSKY INTERNET SECURITY + ANDROID2016 - 2018 - **45 DAYSJAPXZ-9G9EJ-CSUV2-7YQUS
KASPERSKY INTERNET SECURITY + ANDROID2014 - 2018 - **60 DAYSXZBB7-UZFBN-E8GAD-9GZUF
KASPERSKY INTERNET SECURITY2016 - 2018 - **40 DAYSEBGA8-9F8DN-U4PSA-3S6A8
KASPERSKY TOTAL SECURITY2015 - 2020 - **90 DAYSB3DFM-Q3KGA-UP7WG-X5SQ6
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Trial license for KTS 15 - KTS 20 + Android for 92 days
Activate via proxy United Arab Emirates (UAE) http://spys.one/proxys/AE/
GRZP3-8E74P-D5GU7-5M523

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. **
cảm ơn bạn
 


Bài Viết Mới

Top