Kết nối 10 tai nghe không dây với laptop - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Kết nối 10 tai nghe không dây với laptop

  • Thread starter smallzero
  • Ngày gửi
S

smallzero

Có bạn nào biết cách kết nối cùng lúc 10 tai nghe không dây với laptop không chỉ em với? Mục đích là phát âm thanh trên laptop (hoặc thiết bị đặc biệt nào đó) và 10 tai nghe kia có thể nhận được cùng một âm thanh đó.
 

XuxiLady

Rìu Sắt Đôi
Có bạn nào biết cách kết nối cùng lúc 10 tai nghe không dây với laptop không chỉ em với? Mục đích là phát âm thanh trên laptop (hoặc thiết bị đặc biệt nào đó) và 10 tai nghe kia có thể nhận được cùng một âm thanh đó.
Theo như mình biết thì việc này hiện vẫn đang là bất khả thi. Việc kết nối 2 thiết bị cùng lúc đã là khó rồi chứ chưa nói đến 10 cái :D.
 
Top