Chứng khoán - KÉO TRỤ VƯỢT 1,300 ĐIỂM và kế hoạch HÀNH ĐỘNG | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chứng khoán KÉO TRỤ VƯỢT 1,300 ĐIỂM và kế hoạch HÀNH ĐỘNG

Chứng khoán Tín Phong chào A/C cộng đồng VN-zoom,

Chỉ số VNINDEX phiên 12/6 đóng cửa ở mức 1,300 điểm, tăng 16 điểm, tương đương 1.3%. Thanh khoản tam sàn đạt 25,000 tỷ đồng, thấp hơn 15% so với thanh khoản ngày hôm nay.

Chỉ số được kéo mạnh bởi cổ phiếu trụ như VCB, VPB, HPG, FPT, BID. Nước ngoài hôm nay bán ròng 600 tỷ đồng, tập trung bán các mã FPT, VHM, VNM, VRE, VPB.

Tổng kết, phiên hôm nay kéo trụ để chỉ số vượt 1,300 điểm nhưng thanh khoản không mạnh. Thị trường tăng phải đi kèm với thanh khoản, phiên hôm nay thanh khoản thấp.

"Vậy kế hoạch đầu tư trong 1 tháng tới là gì?"

"Có nên mua đuổi lúc này?"

"Cổ phiếu nào có thể mua trong vòng 3 tháng tới?"

Tất cả được Thắng trả lời trong video này.

Tiêu đề của video là: KÉO TRỤ VƯỢT 1,300 ĐIỂM và kế hoạch HÀNH ĐỘNG l Chứng khoán Tín PhongMời cả nhà cùng xem và bình luận.
 


Top