Kền kền cực kỳ nguy cấp bị đầu độc chết hàng loạt | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Kền kền cực kỳ nguy cấp bị đầu độc chết hàng loạt

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các quan chức Botswana đang mở một cuộc điều tra sau khi phát hiện hàng chục con kền kền lưng trắng quý hiếm chết ở phía đông bắc nước này.

Continue reading...
 


Top