Kế hoạch 'che' Mặt Trời để ngăn hạn hán | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Kế hoạch 'che' Mặt Trời để ngăn hạn hán

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các chuyên gia đề xuất giải pháp phun khí lên tầng thượng quyển phía trên thành phố Cape Town, tạo thành đám mây cản ánh nắng chiếu xuống.

Continue reading...
 
Top