Karaoke sưu tầm xưa. | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Karaoke sưu tầm xưa.

online92

Búa Đá
Chào các bạn, mình có sưu tầm được ít bài hát Karaoke xưa, chia sẻ lại cho mọi người. Do nhiều tập tin, nên mình sẽ chia nhỏ thời gian ,up từng file nên thư mục. Dự kiến 1 tháng, vì băng thông mình ít vs không có thời gian.
Dung lượng tổng >500GB, và có thể nhiều hơn trong tương lai.
{EMO_111}
View hidden content is available for registered users!

Ae tạo tài khoản để tiện kéo về cho nhanh.
Tạo tài khoản Tera BOX
 
Sửa lần cuối:

nhonxperia

Búa Gỗ Đôi
ch
Chào các bạn, mình có sưu tầm được ít bài hát Karaoke xưa, chia sẻ lại cho mọi người. Do nhiều tập tin, nên mình sẽ chia nhỏ thời gian ,up từng file nên thư mục. Dự kiến 1 tháng, vì băng thông mình ít vs không có thời gian.
Dung lượng tổng >500GB, và có thể nhiều hơn trong tương lai.
{EMO_111}
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
cho minh xin link voi ban
 

lqtrung93

Gà con
Ai đó reaction giúp mình với nhé. Tks
 

Minh The

Gà con
Chào các bạn, mình có sưu tầm được ít bài hát Karaoke xưa, chia sẻ lại cho mọi người. Do nhiều tập tin, nên mình sẽ chia nhỏ thời gian ,up từng file nên thư mục. Dự kiến 1 tháng, vì băng thông mình ít vs không có thời gian.
Dung lượng tổng >500GB, và có thể nhiều hơn trong tương lai.
{EMO_111}
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Ae tạo tài khoản để tiện kéo về cho nhanh.
Tạo tài khoản Tera BOX
.
 


Top