Chia sẻ - JWPlayer Google Drive Proxy Player Script | Anti Limit + Ads Support - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ JWPlayer Google Drive Proxy Player Script | Anti Limit + Ads Support

Phan7426

Búa Gỗ
JWPlayer Google Drive Proxy Player Script | Anti Limit + Ads Support
Em lụm được trên google, dùng thấy ổn nên share lại cho mọi người 😊 Tính năng tương tự trang https://gdrive-player.com/vi/

Tính năng:

 • Hỗ trợ Google Photos (Lỗi) & Google Drive Video
 • JWPlayer phiên bản mới nhất cập nhật giấy phép doanh nghiệp tự động (8.7)
 • Bao gồm bảo vệ Hotlink nâng cao
 • Trình phát JW, VideoJS & JUICY
 • Trang Player và Download
 • Thêm phụ đề
 • VAST Ads (Skip Ads)
 • Nút Download & Share
 • Cài đặt chất lượng video
 • ...
Yêu cầu:
 • Webserver (Hosting hoặc VPS)
 • SSL
 • PHP (5.6 - 7.0)
 • IONCUBE PHP LOADER (v5.0 +)
 • PHP cURL (v5.0 +)
 • PHP mcrpyt extention
 • MySQL (v5.6 +)
 • Hỗ trợ .htaccess (recommended)
 • Nên dùng máy chủ APACHE hơn NGINX
Hướng dẫn cài đặt:
 • Upload các file và thư mục lên Webserver (Hosting hoặc VPS)
 • Tạo database và import db.sql có trong file tải
 • Thay url tại bảng settings trong database thành url website của bạn
 • Nhập thông tin của Database cho file config.php
 • Đăng nhập tại domain/admin (user: demo@demo.com - pasword: 12345678)
Thay đổi Ads/ Skip Ads (VAST)
 • Đi đến templates\jwplayer\template.php
 • Tại dòng 34 và 39 chèn XML URL VAST ADS TAG của bạn
 • Để xoá quảng cáo, xoá đoạn code **advertising*
Vị trí quảng cáo:
 • Pre : Trước khi video bắt đầu
 • Post : Sau khi video kết thúc
 • 50% : Giữa video
Lưu ý: khi đặt tên phim hay tên subtitle không dùng tiếng Việt
Link Demo:
https://lovejan.xyz/video/a4NAQyH8fqXUzXk/
Link download:

To view the content, you need to Sign In or Register.
 
Sửa lần cuối:
JWPlayer Google Drive Proxy Player Script | Anti Limit + Ads Support
Em lụm được trên google, dùng thấy ổn nên share lại cho mọi người 😊 Tính năng tương tự trang https://gdrive-player.com/vi/

Tính năng:

 • Hỗ trợ Google Photos (Lỗi) & Google Drive Video
 • JWPlayer phiên bản mới nhất cập nhật giấy phép doanh nghiệp tự động (8.7)
 • Bao gồm bảo vệ Hotlink nâng cao
 • Trình phát JW, VideoJS & JUICY
 • Trang Player và Download
 • Thêm phụ đề
 • VAST Ads (Skip Ads)
 • Nút Download & Share
 • Cài đặt chất lượng video
 • ...
Yêu cầu:
 • Webserver (Hosting hoặc VPS)
 • SSL
 • PHP (5.6 - 7.0)
 • IONCUBE PHP LOADER (v5.0 +)
 • PHP cURL (v5.0 +)
 • PHP mcrpyt extention
 • MySQL (v5.6 +)
 • Hỗ trợ .htaccess (recommended)
 • Nên dùng máy chủ APACHE hơn NGINX
Hướng dẫn cài đặt:
 • Upload các file và thư mục lên Webserver (Hosting hoặc VPS)
 • Tạo database và import db.sql có trong file tải
 • Thay url tại bảng settings trong database thành url website của bạn
 • Nhập thông tin của Database cho file config.php
 • Đăng nhập tại domain/admin (user: demo@demo.com - pasword: 12345678)
Thay đổi Ads/ Skip Ads (VAST)
 • Đi đến templates\jwplayer\template.php
 • Tại dòng 34 và 39 chèn XML URL VAST ADS TAG của bạn
 • Để xoá quảng cáo, xoá đoạn code **advertising*
Vị trí quảng cáo:
 • Pre : Trước khi video bắt đầu
 • Post : Sau khi video kết thúc
 • 50% : Giữa video
Lưu ý: khi đặt tên phim hay tên subtitle không dùng tiếng Việt
Link Demo:
https://lovejan.xyz/video/a4NAQyH8fqXUzXk/
Link download:

No quote
sao mình làm không được bạn.
mình bị hiện ra lỗi
mong bạn giúp mình
1595044246129-png.15686
1595044390098-png.15687
 
Top