Chia sẻ - iToolab UnlockGo V.4.1.1 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ iToolab UnlockGo V.4.1.1

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
itoolab-unlockgo_151892.jpg


th-2-Caa-Qp-MNmvi3-Hkv-Zf0-OSS07qs7-Yqq-Ug-P.png


iToolab UnlockGo –Chương trình cho phép bạn bỏ qua mật khẩu của iPhone rất dễ dàng và có toàn quyền truy cập vào thiết bị. Nó có thể hữu ích trong các trường hợp sau.

Features
• Remove 4-digit/6-digit passcode, Touch ID & Face ID from iPhone and iPad in minutes.
• Remove iCloud activation lock without password to get into the device again.
• Fix Disabled iPhone/iPad without iTunes or iCloud.
• Easy to use, no tech expertise needed.
• Compatible with the latest iPhone 12 & iOS 14.2 and iPadOS 14.2 and more.

Title Release: iToolab.UnlockGo.V.4.1.1
Developer: Home Page
License: ShareWare
OS: Windows
Download:
XDNHV


 
Sửa lần cuối:

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
mình ít khi xài mấy thằng này lắm cài vào mà hư cái điện thoại là tôi luôn, mắc công tốn tiền mua điện thoại mới, mình chia sẽ anh em muốn cảm giác mạnh cứ việc mà thử nhé mà mình không giám chắc nó có tốt hay không 😁😁😁
 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT

iToolab UnlockGo V.4.1.0 - New Update Version​

 
Top