Chia sẻ - itoolab FixGo V.2.1.0 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ itoolab FixGo V.2.1.0

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
LSDIyd4.png


itoolab FixGo –đặc biệt hữu ích khi thiết bị iOS bị kẹt trong màn hình trắng / đen, logo Apple, Chế độ khôi phục / DFU, vòng lặp khởi động lại, bị gạch, bị treo hoặc đơn giản là không khởi động.

Nó có thể khắc phục tất cả những vấn đề này và hơn thế nữa trong khi ngăn chặn mất dữ liệu trên iPhone hoặc iPad của bạn

Features
• Prevent data loss on your iPhone or iPad when your device is not working properly.
• Repair 200+ iOS system issues yourself, such as an iPhone stuck on the Apple logo, blank screen or recovery mode loop.
• Easily repair many tvOS stuck issues on Apple TV.
• 1-click to enter/exit Recovery Mode for free.
• Compatible with the latest iPhone 12 & iOS 14.2 and iPadOS 14.2.


Title Release: itoolab.FixGo.V.2.1.0
Developer: Home Page
License: ShareWare
OS: Windows
Download:
XDNHV


 
Top