Phần mềm khác - iThoughts v5.25 Full - Ứng dụng sơ đồ tư duy | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Phần mềm khác iThoughts v5.25 Full - Ứng dụng sơ đồ tư duy

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
iThoughts là một ứng dụng bản đồ tư duy cho Windows. iThoughts cho phép bạn sắp xếp trực quan những suy nghĩ, ý tưởng và thông tin của bạn. iThoughts dễ dàng nhập và xuất sang và từ nhiều định dạng ứng dụng máy tính để bàn phổ biến nhất.

test-ithoughts.png

Các tính năng sử dụng iThoughts
 • Danh sách nhiệm vụ.
 • Tóm tắt.
 • Lập kế hoạch dự án.
 • Thiết lập mục tiêu.
 • Ghi chú khóa học / Sửa đổi.
 • Ghi chú cuộc họp.
Điểm nổi bật của iThoughts
 • MindManager
 • iMindmap
 • Freemind / Freeplane
 • Novamind
 • XMind
 • Mindview
 • ConceptDraw
 • OPML (OmniOutliner, Scrivener, v.v.)
 • Excel / Numbers / Outlook / ToodleDo (CSV)
 • Markdown
 • Plain / rich text
Link trang chủ:Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 
Sửa lần cuối:

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Cập nhật phiên bản 5.25 ngày 05/12/2020 cho các bạn sử dụng ;)
 


Top