ISO Win10-x64 Pro 20H2 19042.423 - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

ISO Win10-x64 Pro 20H2 19042.423

@sec0

Rìu Chiến Vàng
cumulative update
Tên: 19042.330.200610-1131.VB_RELEASE_SVC_IM_CLIENTMULTI_X64FRE_EN-US.ISO
Kích cỡ thực: 5391237120 bytes (5141 MiB)
CRC32: 0B5C2E84
CRC64: 892C952211B45329
SHA256: 4B0CC125A9BEEAF11622826AE79608E9F6D0990840D75E7C05C5972D083736CB
SHA1: FE82837CCBD2862EBFC98157E428FA78A6836D20
BLAKE2sp: 0316BFBF6000137EA908D130A96B28086FF3226C55F53D571C86622B603BF67D
2020-07-13_124022-jpg.15517

2020-07-13_124225-jpg.15519


2020-07-13_095147-jpg.15514


Đã kích hoạt net 3.5 , file setup có 2 edition iot.enter và pro 64bit
Các bác có thể vào topic hổ trợ tải nhanh F se để nhờ get
To view the content, you need to Sign In or Register.
 
Sửa lần cuối:

@sec0

Rìu Chiến Vàng
Cho mình hỏi bản IoT thì dùng key nào để kích hoạt vậy? Mình tìm mà chưa thấy.
Bản Iot enter hiện nay chỉ có 1 key duy nhất để kích hoạt , nhưng cần phải có 1 điều kiện đi kèm : Đó là windows trên máy cần phải có bản quyền kỷ thuật số của edition enterprise , sau đó change add key vào sẽ kích hoạt

Và key của nó iot đây
To view the content, you need to Sign In or Register.
 

QuozTr

Gà con
Bản Iot enter hiện nay chỉ có 1 key duy nhất để kích hoạt , nhưng cần phải có 1 điều kiện đi kèm : Đó là windows trên máy cần phải có bản quyền kỷ thuật số của edition enterprise , sau đó change add key vào sẽ kích hoạt

Và key của nó iot đây
No quote
Cảm ơn ạ
 

QuozTr

Gà con
cumulative update
Tên: 19042.330.200610-1131.VB_RELEASE_SVC_IM_CLIENTMULTI_X64FRE_EN-US.ISO
Kích cỡ thực: 5391237120 bytes (5141 MiB)
CRC32: 0B5C2E84
CRC64: 892C952211B45329
SHA256: 4B0CC125A9BEEAF11622826AE79608E9F6D0990840D75E7C05C5972D083736CB
SHA1: FE82837CCBD2862EBFC98157E428FA78A6836D20
BLAKE2sp: 0316BFBF6000137EA908D130A96B28086FF3226C55F53D571C86622B603BF67D
Xem phần đính kèm 15517
Xem phần đính kèm 15519

Xem phần đính kèm 15514

Đã kích hoạt net 3.5 , file setup có 2 edition iot.enter và pro 64bit
Các bác có thể vào topic hổ trợ tải nhanh F se để nhờ get
No quote
:like:
 

Silv3r

Gà con
Bản Iot enter hiện nay chỉ có 1 key duy nhất để kích hoạt , nhưng cần phải có 1 điều kiện đi kèm : Đó là windows trên máy cần phải có bản quyền kỷ thuật số của edition enterprise , sau đó change add key vào sẽ kích hoạt

Và key của nó iot đây
No quote
Key này là 6 tháng hay bao lâu bác?
 

@sec0

Rìu Chiến Vàng
Tên: 19042.423.200728-2006.VB_RELEASE_SVC_PROD3_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_EN-US.ISO
Kích cỡ thực: 5538992128 bytes (5282 MiB)
CRC32: 1E34CCE8
CRC64: 81AB03D72FC73C79
SHA256: FC7339A19D49F9038426C023A943C3656C39D27562ADC8B9E4612B3EDEAAD932
SHA1: E5581CDC76F818871E759ACEAA0AA46150FC5F8A
BLAKE2sp: ECBA113FA9930FF87B2238C6309E3906B28A726F7B14A478C871162B0E511385
Xem nội dung ẩn có sẵn cho người dùng đã đăng ký!
 

@sec0

Rìu Chiến Vàng
Hồi lâu tôi đã load về bản 388 này, hôm qua mới cài thử trên máy ảo và cho chạy update nhưng chưa lên được 421 bạn ơi. Mình phải chờ vài ngày hay sao bạn?chưa có gói KB ...... 31 cuối thì ko lên được đấu bác , phải có gói đó thì mới lên build
Hoặc bác chạy update thủ công = gói CAB
https://vn-z.vn/threads/cai-dat-thao-luan-windows-10-insider.23311/page-14 Ở #266 đó bác
#266 page này nè bác
 
Sửa lần cuối:
Top