iPhone 7 không cần Jailbreak cũng chạy được hệ điều hành WindowsXP | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

iPhone 7 không cần Jailbreak cũng chạy được hệ điều hành WindowsXP

Administrator

Administrator
32620222003_b14053554b_o.jpg
Nhóm Hacking Jules đã post một đoạn video trên YouTube miêu tả quá trình hệ điều hành Windows XP chạy trên iPhone7 của Apple . Quá trình này được thực hiện qua chương trình mô phỏng thiết bị sử dụng XCode. Phương pháp này không yêu cầu jailbreak iPhone mà hệ điều hành Windows XP vẫn khởi chạy bình thường

33434405765_dd7f531833_o.png
Hacking Jules thực hiện quá trình khởi chạy Windows XP trên chiếc điện thoại iPhone 7 bằng cách sử dụng một trình mô phỏng có tên là iBox (sideloaded qua XCode). Chiếc iPhone 7 họ sử dụng hiện đang chạy iOS 10.2.1 , quá trình khởi động WindowsXp khá chậm . Ban đầu giao diện khởi động còn như các hệ điều hành cũ Windows 98 bởi vì hệ thống VGA đang được mô phỏng . Do chương trình giả lập vắt kiệt toàn bộ sức mạnh của hệ thống iPhone .Nên sau khi vào Win thành công, bạn cũng không làm được gì nhiều nó khá chậm và lag.

Cài đặt WindowsXP trên iPhone7 là quá trình khá phức tạp
[video]
[/CENTER]

Project này được Hacking Jules chia sẻ tại githubiPhone 7 không cần Jailbreak cũng chạy được hệ điều hành WindowsXP
 
Top