iPhone 12 sẽ không có cảm biến vân tay | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

iPhone 12 sẽ không có cảm biến vân tay

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Touch ID có thể không xuất hiện trên iPhone 12 vì Apple đã thiết kế máy trước khi đại dịch xuất hiện và hãng không đủ thời gian để bổ sung.

Continue reading...
 


Top