iPhone 12 Pro Max đọ sức Samsung Galaxy Note 20 Ultra | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

iPhone 12 Pro Max đọ sức Samsung Galaxy Note 20 Ultra

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Hai điện thoại đầu bảng của Apple và Samsung đều có thiết kế đẹp, cấu hình mạnh, nhưng Note20 có ưu thế hơn về màn hình 120Hz và pin.

Continue reading...
 


Top