iPhone 12 hàng 'xách tay' giảm giá | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

iPhone 12 hàng 'xách tay' giảm giá

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Một số cửa hàng giảm 3 triệu đồng cho các mẫu iPhone 12 "xách tay" về Việt Nam sau chưa đầy một tuần sản phẩm có mặt trên thị trường.

Continue reading...
 


Top