iPhone 12 'đối đầu' Mate 40 tại Trung Quốc | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

iPhone 12 'đối đầu' Mate 40 tại Trung Quốc

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
iPhone 12 của Apple và dòng Mate 40 mới ra mắt của Huawei được dự đoán sẽ cạnh tranh gay gắt tại thị trường trọng điểm Trung Quốc.

Continue reading...
 


Top