Desktop & Văn phòng - iMindMap 10 Bản tự chạy - Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy trên PC | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Desktop & Văn phòng iMindMap 10 Bản tự chạy - Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy trên PC

Doan Lam

Coordinator
Thành viên BQT
1-191.jpg
Nay dọn dẹp máy tính mới nhớ ra món này lên chia sẻ cho anh chị em nào cần.
Giới thiệu qua về phần mềm
Các tính năng của iMindMap
Fast Capture View

Fast Capture View được cải tiến giúp bạn tập hợp và hoàn thiện các ý tưởng một cách linh hoạt. Thay đổi màu sắc các trái bóng để phân loại các ý tưởng, tạo các cấu trúc giúp phản ánh và thể hiện tốt hơn các ý tưởng của bạn. Khi chuyển sang Mind Map View, các màu sắc được giữ nguyên, giúp duy trì ý nghĩa biểu đạt. Bạn cũng có thể thêm hình ảnh cho các quả bóng ý tưởng để tăng khả năng nhận diện và ghi nhớ thông tin.

Brainstorm View
Với Brainstorm View của iMindmap 10, bạn hoàn toàn tự do để sắp xếp và tổ chức các ý tưởng, đưa chúng vào một nhóm hay lập thành một danh sách.

Software Importers
Tính năng Software Importers cho phép bạn làm việc với các sơ đồ tư duy được tạo bởi các phần mềm mindmap khác. iMindMap 10 hỗ trợ các định dạng file của iMindQ, FreeMind, ConceptDraw, MindGenius, XMind và MindManager.

Central Ideas
Các hình ảnh Central Ideas mới. iMindMap 10 mang đến một bộ 50 hình ảnh Ý tưởng trung tâm hoàn toàn mới cho bạn tự do lựa chọn.


 
Sửa lần cuối:

huydatvns

Búa Gỗ
Nay dọn dẹp máy tính mới nhớ ra món này lên chia sẻ cho anh chị em nào cần.
Giới thiệu qua về phần mềm
Các tính năng của iMindMap
Fast Capture View

Fast Capture View được cải tiến giúp bạn tập hợp và hoàn thiện các ý tưởng một cách linh hoạt. Thay đổi màu sắc các trái bóng để phân loại các ý tưởng, tạo các cấu trúc giúp phản ánh và thể hiện tốt hơn các ý tưởng của bạn. Khi chuyển sang Mind Map View, các màu sắc được giữ nguyên, giúp duy trì ý nghĩa biểu đạt. Bạn cũng có thể thêm hình ảnh cho các quả bóng ý tưởng để tăng khả năng nhận diện và ghi nhớ thông tin.

Brainstorm View
Với Brainstorm View của iMindmap 10, bạn hoàn toàn tự do để sắp xếp và tổ chức các ý tưởng, đưa chúng vào một nhóm hay lập thành một danh sách.

Software Importers
Tính năng Software Importers cho phép bạn làm việc với các sơ đồ tư duy được tạo bởi các phần mềm mindmap khác. iMindMap 10 hỗ trợ các định dạng file của iMindQ, FreeMind, ConceptDraw, MindGenius, XMind và MindManager.

Central Ideas
Các hình ảnh Central Ideas mới. iMindMap 10 mang đến một bộ 50 hình ảnh Ý tưởng trung tâm hoàn toàn mới cho bạn tự do lựa chọn.


No quote
Thanks ad nhiều
 

LVH12

Búa Gỗ Đôi
Nay dọn dẹp máy tính mới nhớ ra món này lên chia sẻ cho anh chị em nào cần.
Giới thiệu qua về phần mềm
Các tính năng của iMindMap
Fast Capture View

Fast Capture View được cải tiến giúp bạn tập hợp và hoàn thiện các ý tưởng một cách linh hoạt. Thay đổi màu sắc các trái bóng để phân loại các ý tưởng, tạo các cấu trúc giúp phản ánh và thể hiện tốt hơn các ý tưởng của bạn. Khi chuyển sang Mind Map View, các màu sắc được giữ nguyên, giúp duy trì ý nghĩa biểu đạt. Bạn cũng có thể thêm hình ảnh cho các quả bóng ý tưởng để tăng khả năng nhận diện và ghi nhớ thông tin.

Brainstorm View
Với Brainstorm View của iMindmap 10, bạn hoàn toàn tự do để sắp xếp và tổ chức các ý tưởng, đưa chúng vào một nhóm hay lập thành một danh sách.

Software Importers
Tính năng Software Importers cho phép bạn làm việc với các sơ đồ tư duy được tạo bởi các phần mềm mindmap khác. iMindMap 10 hỗ trợ các định dạng file của iMindQ, FreeMind, ConceptDraw, MindGenius, XMind và MindManager.

Central Ideas
Các hình ảnh Central Ideas mới. iMindMap 10 mang đến một bộ 50 hình ảnh Ý tưởng trung tâm hoàn toàn mới cho bạn tự do lựa chọn.


No quote
Baạn ơi! Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Sao không thể download được?
 

Kingkaras

Gà con
1-191.jpg
Nay dọn dẹp máy tính mới nhớ ra món này lên chia sẻ cho anh chị em nào cần.
Giới thiệu qua về phần mềm
Các tính năng của iMindMap
Fast Capture View

Fast Capture View được cải tiến giúp bạn tập hợp và hoàn thiện các ý tưởng một cách linh hoạt. Thay đổi màu sắc các trái bóng để phân loại các ý tưởng, tạo các cấu trúc giúp phản ánh và thể hiện tốt hơn các ý tưởng của bạn. Khi chuyển sang Mind Map View, các màu sắc được giữ nguyên, giúp duy trì ý nghĩa biểu đạt. Bạn cũng có thể thêm hình ảnh cho các quả bóng ý tưởng để tăng khả năng nhận diện và ghi nhớ thông tin.

Brainstorm View
Với Brainstorm View của iMindmap 10, bạn hoàn toàn tự do để sắp xếp và tổ chức các ý tưởng, đưa chúng vào một nhóm hay lập thành một danh sách.

Software Importers
Tính năng Software Importers cho phép bạn làm việc với các sơ đồ tư duy được tạo bởi các phần mềm mindmap khác. iMindMap 10 hỗ trợ các định dạng file của iMindQ, FreeMind, ConceptDraw, MindGenius, XMind và MindManager.

Central Ideas
Các hình ảnh Central Ideas mới. iMindMap 10 mang đến một bộ 50 hình ảnh Ý tưởng trung tâm hoàn toàn mới cho bạn tự do lựa chọn.


*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Thanks bác chia sẻ
Các anh em cho xin mấy lượt reaction để e tải với ạ T.T
 

tehballade

Gà con
1-191.jpg
Nay dọn dẹp máy tính mới nhớ ra món này lên chia sẻ cho anh chị em nào cần.
Giới thiệu qua về phần mềm
Các tính năng của iMindMap
Fast Capture View

Fast Capture View được cải tiến giúp bạn tập hợp và hoàn thiện các ý tưởng một cách linh hoạt. Thay đổi màu sắc các trái bóng để phân loại các ý tưởng, tạo các cấu trúc giúp phản ánh và thể hiện tốt hơn các ý tưởng của bạn. Khi chuyển sang Mind Map View, các màu sắc được giữ nguyên, giúp duy trì ý nghĩa biểu đạt. Bạn cũng có thể thêm hình ảnh cho các quả bóng ý tưởng để tăng khả năng nhận diện và ghi nhớ thông tin.

Brainstorm View
Với Brainstorm View của iMindmap 10, bạn hoàn toàn tự do để sắp xếp và tổ chức các ý tưởng, đưa chúng vào một nhóm hay lập thành một danh sách.

Software Importers
Tính năng Software Importers cho phép bạn làm việc với các sơ đồ tư duy được tạo bởi các phần mềm mindmap khác. iMindMap 10 hỗ trợ các định dạng file của iMindQ, FreeMind, ConceptDraw, MindGenius, XMind và MindManager.

Central Ideas
Các hình ảnh Central Ideas mới. iMindMap 10 mang đến một bộ 50 hình ảnh Ý tưởng trung tâm hoàn toàn mới cho bạn tự do lựa chọn.


*** Hidden text: cannot be quoted. ***
thank bác
 

Tien Phan

Gà con
1-191.jpg
Nay dọn dẹp máy tính mới nhớ ra món này lên chia sẻ cho anh chị em nào cần.
Giới thiệu qua về phần mềm
Các tính năng của iMindMap
Fast Capture View

Fast Capture View được cải tiến giúp bạn tập hợp và hoàn thiện các ý tưởng một cách linh hoạt. Thay đổi màu sắc các trái bóng để phân loại các ý tưởng, tạo các cấu trúc giúp phản ánh và thể hiện tốt hơn các ý tưởng của bạn. Khi chuyển sang Mind Map View, các màu sắc được giữ nguyên, giúp duy trì ý nghĩa biểu đạt. Bạn cũng có thể thêm hình ảnh cho các quả bóng ý tưởng để tăng khả năng nhận diện và ghi nhớ thông tin.

Brainstorm View
Với Brainstorm View của iMindmap 10, bạn hoàn toàn tự do để sắp xếp và tổ chức các ý tưởng, đưa chúng vào một nhóm hay lập thành một danh sách.

Software Importers
Tính năng Software Importers cho phép bạn làm việc với các sơ đồ tư duy được tạo bởi các phần mềm mindmap khác. iMindMap 10 hỗ trợ các định dạng file của iMindQ, FreeMind, ConceptDraw, MindGenius, XMind và MindManager.

Central Ideas
Các hình ảnh Central Ideas mới. iMindMap 10 mang đến một bộ 50 hình ảnh Ý tưởng trung tâm hoàn toàn mới cho bạn tự do lựa chọn.


*** Hidden text: cannot be quoted. ***
thanks ban.
 


Top