Công cụ Internet - IDM 6.38 build 16 (25/12/2020) Ứng dụng hỗ trợ download file tốt nhất! - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Công cụ Internet IDM 6.38 build 16 (25/12/2020) Ứng dụng hỗ trợ download file tốt nhất!

Zorik

Rìu Chiến Chấm
Internet Download Manager 6.38 Build 14 Silent-Activated
Features:
- Used original IDM installer with patched IDMan.exe.
- All annoying craps after installation has been disabled.
- Video download panel changed to a flat dark skin.
- Extensions for Chrome, Firefox, Edge are included separately.
- No need to uninstall then previous version before installing.
- Silent installer, no user interaction needed i.e. silent repack.
- Just double click the installer once and wait for the installation complete notification.
To view the content, you need to Sign In or Register.
 

Clubxiangqi

Búa Gỗ
bạn nào xài tool này thì chịu khó tắt tạm thời các trình diệt virus...hay tắt tạm Ms defender (setting / update&security / window security / virus&threat protection ////kéo xuống mục manage setting (trong virus&threat protection setting)...tắt tạm thời 3 cái tích màu xanh)
chạy IDM Tools xong bật lại 3 cái tích vừa tắt
lúc này chú ý mục add or remove excluxion (kéo chuột xuống tý là thấy) vào đó và remove đường dẫn tập tin patch.exe (cẩn thận vẫn tốt hơn...mục này nôm na là folder/file mà ta tin tưởng "sạch" và cho phép Ms defender "bỏ qua" khi quét) -- nào update mà cần kích hoạt thì chạy lại từ đầu....
 
Top