Hỏi/ Thắc mắc - Icon desktop bị teo nhỏ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Icon desktop bị teo nhỏ

Shiny

Rìu Sắt
Tình hình là không hiểu sao máy tính mình bật lên lúc thì icon teo nhỏ lúc thì không . Mình để ý nếu khởi động máy xong ko dùng ngay mà đi ra ngoài 1 lúc , quay vào mới sử dụng thì icon desktop của mình bị teo lại . Ae ai có kinh nghiệm về fix lỗi này không? Chứ nhiều khi icon teo lại tìm mãi không thấy đâu .
20209728fb1b-08d0-428b-9676-3cba1793d85c.png

2020e1a94048-8376-4b90-9c08-2d0bfc1374d1.png

2020422bbe7f-48b1-4528-8d0b-f8def300dd65.png
 
Sửa lần cuối:

hula21

Búa Gỗ
Cho mình ké hỏi về cách khắc phục icon laptop nó nhảy lộn xộn sau mỗi lần khởi động với ạ.
 


Top