Phần mềm khác - iBoysoft BitLocker Recovery - Khôi phục dữ liệu đã xóa hoặc bị mất khỏi các ổ đĩa được bảo đảm bằng BitLocker | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Phần mềm khác iBoysoft BitLocker Recovery - Khôi phục dữ liệu đã xóa hoặc bị mất khỏi các ổ đĩa được bảo đảm bằng BitLocker

Elyna

Gà con
Trong lĩnh vực bảo mật dữ liệu, việc mã hóa BitLocker nổi tiếng với khả năng bảo vệ mạnh mẽ của nó. Tuy nhiên, các sự kiện không mong muốn như xóa tệp tin theo nhầm, định dạng ổ đĩa, bị nhiễm virus hoặc sự cố hệ thống tệp tin vẫn có thể dẫn đến mất dữ liệu, ngay cả khi đã áp dụng BitLocker. Rất may, iBoysoft BitLocker Recovery xuất hiện để giúp bạn giải quyết các tình huống mất dữ liệu BitLocker khác nhau, hỗ trợ bạn trong việc phục hồi các tệp tin đã bị xóa hoặc bị mất từ các ổ đĩa được mã hóa BitLocker.

Chức năng chính:
1. Khôi phục ảnh đã bị xóa hoặc bị mất, video, tài liệu và tệp nhạc từ các ổ đĩa được mã hóa BitLocker, miễn là các tệp này không bị ghi đè.
2. Khôi phục dữ liệu bị mất từ các ổ đĩa được mã hóa BitLocker được định dạng.
3. Khôi phục dữ liệu bị mất từ các ổ đĩa được mã hóa BitLocker không thể truy cập/bị hỏng.
4. Khôi phục dữ liệu từ các phân vùng được mã hóa BitLocker đã xóa/bị mất.

Thiết bị lưu trữ được hỗ trợ
Ổ cứng, ổ cứng ngoài, ổ USB, thẻ SD, thẻ CF, thẻ nhớ, thẻ SanDisk, gậy bộ nhớ, v.v.

HĐH được hỗ trợ: Windows 11/10/8/7/Vista/XP và Windows Server 2019/2016/2012/2008/2003

Hệ thống tệp được hỗ trợ: FAT32, NTFS và exFAT

Home page: https://iboysoft.com/bitlocker-data-recovery/

IBB-1.png
 


Top