Thảo luận - Hủy đăng ký theo dõi nhiều kênh YouTube cùng lúc | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thảo luận Hủy đăng ký theo dõi nhiều kênh YouTube cùng lúc

VoDanhPhD

Rìu Chiến
Nếu trong quá khứ bạn đã trót đăng ký hàng loạt những kênh YouTube rác làm ảnh hưởng đến trải nghiệm giải trí của mình, kèm theo đó việc tìm và hủy đăng ký từng kênh lại mất rất nhiều thời gian của bạn.

Do đó mẹo dưới đây sẽ giúp bạn hủy đăng ký hàng loạt kênh YouTube mà bạn không mong muốn.

Mẹo giúp người dùng hủy đăng ký theo dõi nhiều kênh YouTube cùng lúc 1
Bước 1: Mở YouTube của bạn lên bằng trình duyệt Google Chrome

Mẹo giúp người dùng hủy đăng ký theo dõi nhiều kênh YouTube cùng lúc 2
Bước 2: Truy cập vào mục Kênh đăng ký ở Sidebar bên trái màn hình > Nhấn chọn Quản lý để hiện ra danh sách kênh đang theo dõi.

Bước 3: Bấm chuột phải lên bất kỳ đâu trên trang chọn Kiểm tra. Tại Chrome DevTools > nhấn chọn Console. Copy và Paste đoạn code dưới đây và dán vào dấu nhắc trong Console > nhấn Enter.

Mã:
function youtubeUnsubscriber() { var count = document.querySelectorAll("ytd-channel-renderer:not(.ytd-item-section-renderer)").length; var randomDelay = 500; if (count == 0) return false;

function unsubscribeVisible(randomDelay) { if (count == 0) { window.scrollTo(0, document.body.scrollHeight); setTimeout(function() { youtubeUnsubscriber(); }, 10000) }

unsubscribeButton = document.querySelector('.ytd-subscribe-button-renderer'); unsubscribeButton.click();

setTimeout(function() { document.getElementById("confirm-button").click() count--; console.log("Remaining: ", count); setTimeout(function() { unsubscribedElement = document.querySelector("ytd-channel-renderer"); unsubscribedElement.parentNode.removeChild(unsubscribedElement); unsubscribeVisible(randomDelay) }, randomDelay); }, randomDelay); } unsubscribeVisible(randomDelay);}

youtubeUnsubscriber();
Mẹo giúp người dùng hủy đăng ký theo dõi nhiều kênh YouTube cùng lúc 3
Ngay lập tức, bạn sẽ được hủy đăng ký hàng loạt các kênh mà bạn k mong muốn. Bấm F5 để refresh lại trang để xem kết quả.

Mẹo giúp người dùng hủy đăng ký theo dõi nhiều kênh YouTube cùng lúc 4
Chúc các bạn thành công !

Sưu Tầm​
 

vietcuber

Búa Gỗ Đôi
Mình làm nó ra thế này bạn ơi VM98:7 Uncaught SyntaxError: Unexpected identifier :(
 
Top