Huawei sắp bán thương hiệu Honor | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Huawei sắp bán thương hiệu Honor

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Huawei đang đàm phán với Digital China và một số công ty khác để bán thương hiệu smartphone Honor với giá trị giao dịch khoảng 3,7 tỷ USD.

Continue reading...
 


Top