Huawei dẫn đầu thế giới về bằng sáng chế viễn thông không dây | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Huawei dẫn đầu thế giới về bằng sáng chế viễn thông không dây

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Huawei nộp nhiều bằng sáng chế về công nghệ viễn thông không dây nhất thế giới tính đến tháng 10 vừa qua, vượt qua Qualcomm của Mỹ.

Continue reading...
 
Top