Chia sẻ - HotspotShield VPN & Wifi Proxy v.9.4.0 [PREMIUM] | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ HotspotShield VPN & Wifi Proxy v.9.4.0 [PREMIUM]

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
Fztt-ScG9kINmSNKwdFhn1HgBbCqTXHZsW0LwS4JiatLQIZ7PNNwCJq3GEGqbrPqDg=w240-h480-rw


Mod Info:
Premium Unlocked
Ads Free

Hotspot Shield là VPN * nhanh nhất để phát trực tuyến và truy cập an toàn! Bất kể bạn đang ở nhà hay đang di chuyển, bạn đều có thể nhận được kết nối Internet an toàn và luôn an toàn khi trực tuyến. Thêm vào đó, nó không thể dễ sử dụng hơn. Chỉ bằng một cú nhấp chuột, bạn có thể ẩn IP của mình, mã hóa lưu lượng truy cập và truy cập bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào mà không bị hạn chế. Với Hotspot Shield, giờ đây bạn có thể duyệt, phát trực tuyến và chơi trò chơi trong khi vẫn trực tuyến riêng tư và an toàn.

RslqkktBi6AvwoX1f_9ubi07dLKOZU9IAhTvYGz4SHpkzTrl0z07fQjOdmQiUPbDnw=w2560-h1440-rw


⇨ Why Hotspot Shield

✓ Secure your online activities:
mask your IP address and enjoy privacy and security.

✓ FREE or UNLIMITED: Use the basic features for free or simply upgrade to Premium for unlimited streaming, and 115+ virtual locations, 24/7 chat support!

✓ Fast VPN Performance: our proprietary VPN protocol ensures fast VPN speed with stable and secure connections.

✓ Large VPN Coverage: Hotspot Shield offers VPN coverage from 80+ countries including US, UK, JP, IN, AU, CA, CN, and more!

✓ No Connection Logs Kept: Hotspot Shield doesn’t track or keep any connection logs of its users and their activities.

✓ Customer Support: Any questions or suggestions, simply contact us and we will be sure to help in a timely manner.

✓ Trusted by millions: Hotspot Shield Free VPN Proxy has been downloaded more than 800 million times and has been featured on Forbes, CNET, CNN, and the New York Times.

✓ Malware and Phishing Protection:
Hotspot Shield includes built-in malware and phishing protection, helping you avoid malicious software and sites. Simply connect to the VPN, and Hotspot Shield will alert you if you’re visiting a suspicious site.

⇨ How Hotspot Shield works

Hotspot Shield VPN Proxy provides a secure and trustworthy connection through an encrypted channel between your device and the target website, using Virtual Private Network (VPN) technology. Hotspot Shield hides your real IP address to anonymize your device and provide fast, reliable and secure connection to sites and apps without restrictions.

Hotspot Shield VPN Proxy is a freemium product that is built for everyone – whether you are looking for a free version with basic unblocking and privacy features, or a premium version with add-on services.

■ Hotspot Shield VPN Basic version allows you to access US content from your favorite apps or websites without restrictions. The free version does contain limited ads.

■ Hotspot Shield VPN Premium version (auto-renewing subscription option) offers truly unlimited access from 115 virtual locations including US, UK, JP, IN, AU, CA, CN, TR, UA and without any ad interruptions. Premium accounts support up to five devices, whether it is a smart phone, tablet, laptop or PC. You can opt into a 7-day free trial of Premium features before you decide to sign on a monthly or yearly subscription.

Premium VPN Pricing:
■ 1 month subscription - $12.99/month
■ Annual subscription - $7.99/month (save 38%)

XYwfEiI8S3Z6KmXrW4jCOEGimmO-2wv7hzoiBmbJKofoeK_6C_uSt57C_q-4z8LiVIIY=w2560-h1440-rw


v0A-2_-lxT-leJaL_YwtB6SnMMcG3tTOm8saA26nL5EubabfZNANlTZ6rFOwko2XHxMO=w2560-h1440-rw


KC_HQCpAdSOdHYMR-vvR88etMCA82DQ6qbuifX8KNcudaCGNDU5Rf2SwyUh17EN9xHE=w2560-h1440-rw


TjYkFNjLiGpVZPdQ24jNDqswCJYoU-cScfeTepGeOeGAmeKJQBI9AL6wLAbJUkI7piw=w2560-h1440-rw


What New :
We’re always working to improve Hotspot Shield with bug fixes and optimizations. Whenever we add awesome new features, we’ll let you know!

Requires Android
5.0 and up


2eqtH.png
 

newluck2009

Búa Đá Đôi
Fztt-ScG9kINmSNKwdFhn1HgBbCqTXHZsW0LwS4JiatLQIZ7PNNwCJq3GEGqbrPqDg=w240-h480-rw


Mod Info:
Premium Unlocked
Ads Free

Hotspot Shield là VPN * nhanh nhất để phát trực tuyến và truy cập an toàn! Bất kể bạn đang ở nhà hay đang di chuyển, bạn đều có thể nhận được kết nối Internet an toàn và luôn an toàn khi trực tuyến. Thêm vào đó, nó không thể dễ sử dụng hơn. Chỉ bằng một cú nhấp chuột, bạn có thể ẩn IP của mình, mã hóa lưu lượng truy cập và truy cập bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào mà không bị hạn chế. Với Hotspot Shield, giờ đây bạn có thể duyệt, phát trực tuyến và chơi trò chơi trong khi vẫn trực tuyến riêng tư và an toàn.

RslqkktBi6AvwoX1f_9ubi07dLKOZU9IAhTvYGz4SHpkzTrl0z07fQjOdmQiUPbDnw=w2560-h1440-rw


⇨ Why Hotspot Shield

✓ Secure your online activities:
mask your IP address and enjoy privacy and security.

✓ FREE or UNLIMITED: Use the basic features for free or simply upgrade to Premium for unlimited streaming, and 115+ virtual locations, 24/7 chat support!

✓ Fast VPN Performance: our proprietary VPN protocol ensures fast VPN speed with stable and secure connections.

✓ Large VPN Coverage: Hotspot Shield offers VPN coverage from 80+ countries including US, UK, JP, IN, AU, CA, CN, and more!

✓ No Connection Logs Kept: Hotspot Shield doesn’t track or keep any connection logs of its users and their activities.

✓ Customer Support: Any questions or suggestions, simply contact us and we will be sure to help in a timely manner.

✓ Trusted by millions: Hotspot Shield Free VPN Proxy has been downloaded more than 800 million times and has been featured on Forbes, CNET, CNN, and the New York Times.

✓ Malware and Phishing Protection:
Hotspot Shield includes built-in malware and phishing protection, helping you avoid malicious software and sites. Simply connect to the VPN, and Hotspot Shield will alert you if you’re visiting a suspicious site.

⇨ How Hotspot Shield works

Hotspot Shield VPN Proxy provides a secure and trustworthy connection through an encrypted channel between your device and the target website, using Virtual Private Network (VPN) technology. Hotspot Shield hides your real IP address to anonymize your device and provide fast, reliable and secure connection to sites and apps without restrictions.

Hotspot Shield VPN Proxy is a freemium product that is built for everyone – whether you are looking for a free version with basic unblocking and privacy features, or a premium version with add-on services.

■ Hotspot Shield VPN Basic version allows you to access US content from your favorite apps or websites without restrictions. The free version does contain limited ads.

■ Hotspot Shield VPN Premium version (auto-renewing subscription option) offers truly unlimited access from 115 virtual locations including US, UK, JP, IN, AU, CA, CN, TR, UA and without any ad interruptions. Premium accounts support up to five devices, whether it is a smart phone, tablet, laptop or PC. You can opt into a 7-day free trial of Premium features before you decide to sign on a monthly or yearly subscription.

Premium VPN Pricing:
■ 1 month subscription - $12.99/month
■ Annual subscription - $7.99/month (save 38%)

XYwfEiI8S3Z6KmXrW4jCOEGimmO-2wv7hzoiBmbJKofoeK_6C_uSt57C_q-4z8LiVIIY=w2560-h1440-rw


v0A-2_-lxT-leJaL_YwtB6SnMMcG3tTOm8saA26nL5EubabfZNANlTZ6rFOwko2XHxMO=w2560-h1440-rw


KC_HQCpAdSOdHYMR-vvR88etMCA82DQ6qbuifX8KNcudaCGNDU5Rf2SwyUh17EN9xHE=w2560-h1440-rw


TjYkFNjLiGpVZPdQ24jNDqswCJYoU-cScfeTepGeOeGAmeKJQBI9AL6wLAbJUkI7piw=w2560-h1440-rw


What New :
We’re always working to improve Hotspot Shield with bug fixes and optimizations. Whenever we add awesome new features, we’ll let you know!

Requires Android
5.0 and up


2eqtH.png
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Với phần mềm này, nó sẽ tiện lướt trên Internet. Nó đã được tải về và lưu giữ. Cám ơn rất nhiều vì đã chia sẻ:)👍
 
Top