Hơn 200 quản trị viên Facebook nói bị 'mạo hiểm tính mạng' | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hơn 200 quản trị viên Facebook nói bị 'mạo hiểm tính mạng'

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Nhiều kiểm duyệt viên trên Facebook tại Mỹ và châu Âu viết thư chỉ trích Mark Zuckerberg mạo hiểm mạng sống của họ vì lợi nhuận.

Continue reading...
 
Top