Hơn 100 kỹ sư Việt sẽ nhận chứng chỉ ASEAN tại CAFEO 38 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hơn 100 kỹ sư Việt sẽ nhận chứng chỉ ASEAN tại CAFEO 38

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Lãnh đạo Chính phủ sẽ tham dự phiên khai mạc Hội nghị Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN lần thứ 38 và trao chứng chỉ cho các Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN.

Continue reading...
 
Top