Hôm nay bạn đã vào xem báo cáo bán hàng chưa nhỉ? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hôm nay bạn đã vào xem báo cáo bán hàng chưa nhỉ?

Hôm nay bạn đã vào xem báo cáo bán hàng trên BigSeller chưa nhỉ?

P/S:
  1. Phiên bản miễn phí mãi mãi cũng có tính năng này bạn nha!
  2. BigSeller APP cũng hỗ trợ luôn!

Hãy xem tổng quan báo cáo bán hàng đa chiều trực tiếp trên BigSeller, hy vọng các nhà bán hàng theo dõi và đưa ra đối sách hợp lý hơn cho sản phẩm của mình.


 


Top