[Hỏi/Thắc mắc] Muốn biết tên bản nhạc này? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

[Hỏi/Thắc mắc] Muốn biết tên bản nhạc này?

ptcat

Búa Gỗ Đôi
Mình rât muốn biết tên bản nhạc này. Nó ở trong cái hộp bánh kẹo khi vặn cót lên thì bản nhạc phát ra nghe rất hay mà không biết tên làm ơn nói giúp nó tên là gì cảm ơn nhiều lắm.
TB: Mình thề là Link rất an toàn bạn nhé. Cảm ơn lần nữa ạ.
 


Top