[HỎI] Dữ liệu bị mã hóa đuôi .horon - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

[HỎI] Dữ liệu bị mã hóa đuôi .horon

Badgirls

Búa Đá
Lúc trước mình cũng vọc vạch rồi bị virus chuyển đổi toàn bộ thành file có đuôi .skymap (kể cả ổ cứng rời cũng bị luôn), nó yêu cầu phải chi trả cho nó 980$, đành bỏ dữ liệu. Cũng may mắn là mình up toàn bộ lên onedrive (lúc đó không có đồng bộ dữ liệu) nên dữ liệu vẫn còn. Vì vậy, backup dữ liệu thường xuyên là tốt nhất!
 
Top