Hỏi/ Thắc mắc - Hỏi cách tăng kích thước vùng chọn trên Paint? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Hỏi cách tăng kích thước vùng chọn trên Paint?

phongtv

Búa Đá
Sau khi chụp hình màn hình và Ctrl + V vào Paint. Sau đó chọn vùng chọn hình chữ nhật. Nhưng do kích thước màn hình máy tính nên mình chỉ chọn được đến vùng như hình. Tiếp đó phải kéo thanh trượt xuống để hiện phần khung hình phía dưới. Lúc này mình muốn tiếp tục mở rộng vùng chọn xuống tiếp khung hình phía dưới. Xin hỏi các bạn phải làm như thế nào?


paint.jpg
 
Top