Hiệp định Paris 1973 là đỉnh cao của nền ngoại giao Việt Nam | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hiệp định Paris 1973 là đỉnh cao của nền ngoại giao Việt Nam

malemkhoang

Rìu Vàng Đôi
vnapotal50namhiepdinhparis2711973e280932712023thangloilichsutrongsunghiepchongmycuunuocstand-1673663396770.jpg


Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, tạo ra bước ngoặt mới cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam. Đây được coi là chiến thắng vĩ đại không chỉ của nhân dân Việt Nam mà còn của cả nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Vietnam_Peace_Treaty_1973.jpg

Hiệp định Paris 1973 buộc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh, rút hết quân, tạo cục diện mới để chúng ta đi đến thắng lợi cuối cùng. Hiệp định Paris 1973 đã tạo ra điều kiện và môi trường để Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế cho cuộc đấu tranh vì hoà bình, chính nghĩa và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Đây là nền tảng quan trọng để trong thời kỳ Đổi mới, chúng ta khai thông, nối lại và bình thường hóa các mối quan hệ đối ngoại, phá bỏ sự bao vây, cô lập, cấm vận, mở ra một thời kỳ hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Bài học mà Hiệp định Paris 1973 để lại là phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, phối hợp chặt chẽ giữa các mặt trận đấu tranh, lấy thắng lợi của các mặt trận đấu tranh khác làm cơ sở để tiến công ngoại giao, đoàn kết quốc tế, cô lập kẻ thù.

Đó còn là bài học về quán triệt sâu sắc tư tưởng “dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa, các nước không liên kết, nhân dân thế giới hình thành “Mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam chống Mỹ xâm lược”.

Đặc biệt là bài học về giữ vững và tăng cường hoạt động lãnh đạo trong toàn bộ quá trình đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Càng trong quá trình hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, càng cần tăng cường và giữ vững sự lãnh đạo đối với công tác đối ngoại và hoạt động ngoại giao để thực hiện thành công, nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại... Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

vnapotal50namhiepdinhparis2711973e280932712023thangloilichsutrongsunghiepchongmycuunuocstand-1673663486100.jpg


vnapotal50namhiepdinhparis2711973e280932712023thangloilichsutrongsunghiepchongmycuunuocstand-1673665874354.jpeg

Tham khảo:
Hiệp định Paris 1973 – Wikipedia tiếng Việt
Mã:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_Paris_1973

Hiệp định Chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình của Việt Nam Hoa kỳ
Mã:
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Hiep-dinh-Cham-dut-chien-tranh-lap-lai-hoa-binh-cua-Viet-Nam-Hoa-ky-23327.aspx
 
Sửa lần cuối:

anhtuan1967

Rìu Chiến Chấm
1. Mỹ rút khỏi VN
2. Chấm dứt bom đạn Mỹ ném xuống Miền Bắc.
3. Hòa bình tạm thời ở Miền Nam.
4. Mĩ kí HĐ nhưng không thực hiện đền bù chiến tranh (mánh khóe của Mĩ).
5. TT Thiệu không chấp nhận Hiệp định, lấn chiếm đất, giao tranh với Quân Giải phóng một số nơi.
6. Tiền đề để Thống nhất đất nước 1975 (Mĩ không can thiệp trực tiếp được).
Còn gì không nhỉ?
 
Không biết có tác phẩm nào tường thuật lại về Hiệp định Paris 1973 không các bác nhỉ? Em cũng muốn tìm hiểu thật tường tận để còn tự hào thêm về dân tộc. Các bác có cho em xin nhé
 

phamvantruc

VNZoom
Thành viên BQT
vnapotal50namhiepdinhparis2711973e280932712023thangloilichsutrongsunghiepchongmycuunuocstand-1673663396770.jpg


Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, tạo ra bước ngoặt mới cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam. Đây được coi là chiến thắng vĩ đại không chỉ của nhân dân Việt Nam mà còn của cả nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Vietnam_Peace_Treaty_1973.jpg

Hiệp định Paris 1973 là tổng hòa thắng lợi quân sự, chính trị và ngoại giao, buộc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh, rút hết quân, tạo cục diện mới để chúng ta đi đến thắng lợi cuối cùng.

Hiệp định Paris 1973 đã tạo ra điều kiện và môi trường để Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế cho cuộc đấu tranh vì hoà bình, chính nghĩa và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Đây là nền tảng quan trọng để trong thời kỳ Đổi mới, chúng ta khai thông, nối lại và bình thường hóa các mối quan hệ đối ngoại, phá bỏ sự bao vây, cô lập, cấm vận, mở ra một thời kỳ hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Bài học mà Hiệp định Paris 1973 để lại là phát huy sức mạnh tổng hợp chính trị - kinh tế, quốc phòng - an ninh và ngoại giao để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, phối hợp chặt chẽ giữa đấu tranh ngoại giao với đấu tranh quân sự, chính trị, lấy thắng lợi quân sự và chính trị là cơ sở để tiến công ngoại giao, đoàn kết quốc tế, cô lập kẻ thù.

Đó còn là bài học về quán triệt sâu sắc tư tưởng “dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự ủng hộ của Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa, các nước không liên kết, nhân dân thế giới và nhân dân Mỹ, hình thành “Mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam chống Mỹ xâm lược”.

Đặc biệt là bài học về giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong toàn bộ quá trình đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Càng trong quá trình hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, càng cần tăng cường và giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại và hoạt động ngoại giao để thực hiện thành công, nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại... Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.​

vnapotal50namhiepdinhparis2711973e280932712023thangloilichsutrongsunghiepchongmycuunuocstand-1673663486100.jpg


vnapotal50namhiepdinhparis2711973e280932712023thangloilichsutrongsunghiepchongmycuunuocstand-1673665874354.jpeg

Tham khảo:
Hiệp định Paris 1973 – Wikipedia tiếng Việt
Mã:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_Paris_1973

Hiệp định Chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình của Việt Nam Hoa kỳ
Mã:
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Hiep-dinh-Cham-dut-chien-tranh-lap-lai-hoa-binh-cua-Viet-Nam-Hoa-ky-23327.aspx
Bạn coi lại bài viết . Vi phạm nội qui rồi .
  • Cấm nội dung bài viết liên quan tới các vấn đề quân sự, quốc phòng, chính trị, tôn giáo, nói xấu nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 

rodo1210

Rìu Sắt
Diễn đàn tin học chứ đâu phải diễn đàn lịch sử, lên mạng bàn luận vạ miệng như chơi.
Bao người bị phạt rồi mà.
Giới thiệu sách lịch sử hay ai thích thì ngâm cứu thôi được rồi, bình luận đánh giá lung tung về chính trị mà không am hiểu nguy hiểm lắm.
 

malemkhoang

Rìu Vàng Đôi
@rodo1210
Sợ sai thì không bao giờ biết sai. Sợ phải thì không bao giờ rẽ phải.
Tui đang luyện công phu "Dĩ bất biến ứng vạn biến" đó bạn...
 


Top