Hệ thống cung cấp oxy trên trạm ISS ngừng hoạt động | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hệ thống cung cấp oxy trên trạm ISS ngừng hoạt động

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Khoang tàu Nga trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) tiếp tục gặp sự cố không lâu sau khi các phi hành gia phát hiện nguồn rò rỉ không khí.

Continue reading...
 


Top