Hạt rau ngót có nhân giống được không? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hạt rau ngót có nhân giống được không?

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Tôi thấy khi trồng rau ngót người ta hay cắt cành để giâm thay vì dùng hạt. Rau ngót có gieo hạt như các loại rau khác được không? (Thân)

Continue reading...
 


Top